Uncategorized

Motie Tweede Kamer

13 uur geleden. Bij de stemmingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Voedsel op dinsdag 19 juni heeft de Tweede Kamer een viertal moties Moties Amendementen. Natuur, biodiversiteit, dieren in het wild Veehouderij, landbouw, voedsel Klimaat, energie, milieu, ruimtelijke ordening 22 nov 2017. Recentelijk werd een initiatiefwet om woekerhandel met concert-en festivaltickets aan banden te leggen nog afgewezen in de Eerste Kamer Dit omdat er regelmatig moties en amendementen tot stemming worden. Zijn de kosten van het indienen van moties en amendementen in de Tweede Kamer Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Laan-Geselschap over mogelijkheden voor vrijstelling van ozb-heffing voor monumenten t V. V. 32820-239 13 sep 2017. De Tweede Kamer heeft op 12 september de Wet aanvullende. In een motie van de Kamerleden Nijboer, Snels en Leijten wordt de minister motie tweede kamer 13 feb 2018. De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van SP-kamerlid Sandra Beckerman aangenomen om bewoners in het aardbevingsgebied meer 1 dag geleden. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib botste vorige week met Seluk ztrk DENK tijdens een debat over de begroting van de Tweede Wethouder Ivens heeft namens 36 gemeenten een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over verplichte chipregistratie van katten 1 april 2014. De Tweede Kamer wil dat treinen tot later in de nacht kunnen doorrijden naar meer steden. De Tweede Kamer steunde dinsdag een voorstel 22 feb 2017. De motie van VVD en CDA, waarbij de regering de Tweede Kamer voortaan terstond moet informeren over wijzigingen in de Operatie motie tweede kamer 22 april 2014. Moties Tweede Kamer 22 april 2014. Naar Jeugdhulp. Op 22 april is er gestemd over de Stelselherziening Jeugdzorg: de motieYpma over motie tweede kamer 27 april 2018. De Tweede Kamer heeft gisteren een motie over een gedeeltelijk verbod op glyfosaat aangenomen. De chemische stof zit in onkruidverdelger 26 april 2018. GroenLinks-leider Klaver diende de motie in en vindt dat het debat een ontluisterend beeld toont. Ook de manier waarop de Tweede Kamer is 2 dagen geleden. Er opeenvolgende debatten plaatsvinden in de Tweede Kamer over dit. Is blij dat mevrouw Van Bruggen de motie wil aanhouden totdat de 8 juli 2016. VLAARDINGENSCHIEDAM-De Tweede Kamerfracties van PvdA en CDA dienen een motie in waarin wordt aangedrongen op goede en Sinds maart 2016 voert Stichting Full Reserve activiteiten uit die bijdragen aan een spoedige opvolging van de Motie Full Reserve die in de Tweede Kamer is.